Lesreglement

Doormiddel van inschrijving verbindt u zich aan het lesreglement van Smash.

 1. Een lesuur duurt 60 min, 1⁄2 uur duurt 30 min.
 2. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid.
 3. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 4. De lescyclus wordt in aaneengesloten weken gegeven m.u.v. schoolvakanties en feestdagen.
 5. De lescyclus van privé lessen wordt in overleg met de trainer bepaald.
 6. De lessen zullen alleen geen doorgang vinden als de trainer/ster afbelt of e-mailt. De trainer/ster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer/ster
 7. De trainingen kunnen overgenomen worden door een andere gediplomeerde trainer.
 8. Als lessen door het weer of calamiteit geen doorgang kunnen vinden worden deze altijd ingehaald. De lessen worden in samenspraak met de trainer/ster op een ander moment ingehaald of de lessenreeks duurt een week langer. De inhaallessen kunnen mogelijk op een ander tijdstip plaatsvinden. Bij de all-in jeugdlessen waar een vast maandelijks bedrag voor vaststaat kunnen er maximaal 4 lessen in een kalenderjaar uitvallen. De overige vervallen lessen worden ingehaald.
 9. De all-in jeugdlessen zijn opzegbaar per periode van 6 maanden, telkens per 1 april of 1 oktober.
 10. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 11. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd in homogene groepen te trainen.
 12. Indien er lessen door eigen toedoen gemist worden, kunnen deze niet worden ingehaald.
 13. Indien de groepsgrootte anders is dan eerder genoemde cursusmogelijkheden, dan zal het tarief en/of de lesduur naar verhouding worden aangepast.
 14. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt, worden de lessen evenredig aan de cursus aangepast.
 15. Smash zal 1 week voor aanvang van de eerste tennisles u telefonisch of per e-mail informeren in welke groep en tijdstip u bent geplaatst.
 16. In geval van ziekte, blessures etc. kan alleen tot teruggave van het lesbedrag worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats ingenomen wordt door een ander.
 17. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij het niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.
 18. Met inschrijving via onze website ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verzameld en bijgehouden in onze administratie en gebruikt worden om contact te leggen in het kader van door ons georganiseerde activiteiten en dat deze uitgewisseld worden met vereniging waarvoor de inschrijving gedaan is.
 19. Smash stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen en evt. voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen en blessures van de cursisten
 20. Na het inschrijven van een cursus dient het lesbedrag binnen 14 dagen na aanvang van de eerste les op de rekening van Smash overgemaakt te zijn. Bij het sturen van een 1e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij een 2e herinnering komt hier nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 21. Is de betaling niet overgemaakt binnen 30 dagen na aanvang van de 1e les zullen de lessen stopgezet worden voor de cursist.
 22. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.